NALSA Helpline Toll-Free Number: 15100

ರಾಜ್ಯ, ಜಿಲ್ಲೆ, ತಾಲೂಕಾ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

SLSA/DLSA/TLSC
Mr. Ranjan Gogoi

ಪಾಲಕ

Hon'ble Dr. Justice D.Y. Chandrachud
Chief Justice of India

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
A. K. Sikri

ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು

Hon'ble Mr. Justice Sanjiv Khanna
Executive Chairman

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

NALSA ಬಗ್ಗೆ


ಪರಿಚಯ

ಸಮಾಜದ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿವಾದಗಳ ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ಕಾಯಿದೆ, 1987 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು (NALSA) ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.Hon’ble ಡಾ. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಡಿ.ವೈ.ಚಂದ್ರಚೂಡ್, ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಪೋಷಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. NALSA ಭಾರತದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿದೆ, ತಿಲಕ್ ಮಾರ್ಗ, ನವದೆಹಲಿ, ದೆಹಲಿ(110001).

ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, NALSA ನ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಲೋಕ ಅದ...

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ನಲ್ಸಾದ

SLSA

ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು