•  
English हिंदी मराठी తెలుగు தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી বাংলা ଘୃଣା ಕನ್ನಡ
बळी नुकसान भरपाई अर्ज
राज्य *: जिल्हा*:
अर्जाचे स्वरूप *:
अर्जदाराचे नाव *: लिंग  *:
पीडितेचे नाव *: लिंग  *:
वडीलांचे नावं *: व्यवसाय *:
आईचे नाव  *: व्यवसाय *:
पीडितेसोबत अर्जदाराचे नाते *:
पीडितेचे वय *: पीडिताची जन्मतारीख *:
अर्जदाराचा पत्ता  *:
राज्य *: जिल्हा:*
मोबाइल *: ईमेल*: